2. Basis

Met mentor • 8 lessen • 0 cursisten

BASIS is voor mensen die gekozen hebben voor een leven in geloof.

BASIS doe je samen met een mentor, iemand die uit eigen ervaring weet waar het over gaat.
Deze persoon zal jouw persoonlijke coach zijn, iemand met wie je alles kunt delen.
Bij iedere les staan een aantal vragen.
Om zoveel mogelijk profijt van deze cursus te hebben,
nodigen we je uit om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Natuurlijk kun je ieder moment stoppen.
Er zijn van jouw kant geen verplichtingen.

De Bijbelcitaten zijn - tenzij anders aangegeven - overgenomen uit de Herziene Statenvertaling

En dit zijn onze thema's:

1. Een nieuwe schepping

2. De eerste stap

3. Kracht van omhoog

4. Het WOORD van God

5. De zeven elementen van gebed

6. Leven in gemeenschap

7. Gods wil voor ons leven

8. Hoe nu verder?

Leven in geloof

“Leven in geloof” is een initiatief van Tom en Bea Pikker.
Zij zien het als hun opdracht om het Woord van God te onderwijzen.
Om de opdracht handen en voeten te geven worden cursussen ontwikkeld en beschikbaar gesteld zoals BASIS.

Kijk voor meer INFO op Leven in geloof

© Copyright Tom Pikker

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Start cursus